Informacje

?At home in Europe?

?At Home in Europe? to projekt, którego idea połączyła młodych ludzi z Łotwy, Portugalii i Polski chcących aktywnie włączyć się w życie swoich społeczności na poziomie lokalnym i europejskim. Licealiści oraz młodzież studiująca dziennikarstwo i komunikację społeczną, europeistykę oraz marketing, zaangażowana w działania artystyczne, postanowiła stworzyć kampanię promocyjną zachęcającą do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Działania projektowe rozpoczną się 01.07.2013 r. i będą trwały do 31.07.2014 r. W ramach projektu zaplanowano 3 spotkania podczas których odbędą się zajęcia integracyjne, warsztaty, spotkania z ekspertami oraz działania teatralne i liczne akcje ambientowe (przykładowo, w ramach projektu, młodzież przygotuje własny lip dub), które będą kontynuowane przez młodzież w trakcie trwania projektu. Do udziału w projekcie ? obok samej młodzieży ? zaprosimy ekspertów ds. Unii Europejskiej oraz marketingu, dzięki którym młodzież uzyska niezbędną wiedzę dotyczącą struktur unijnych, a także zdobędzie potrzebne kompetencje niezbędne do zaplanowania kampanii promocyjnej.

Bardzo ważnym elementem projektu będą spotkania z posłami zasiadającymi w Parlamencie Europejskim, którzy podpowiedzą młodzieży jak stworzyć własną petycję do instytucji unijnej. Pod okiem doświadczonych animatorów kultury młodzież przygotuje akcje ambientowe skierowane do lokalnej społeczności swoich miast. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności umożliwią młodzieży stworzenie i realizację kompleksowej kampanii promocyjnej ukierunkowanej na zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Efektem realizacji projektu będzie rozbudzenie w młodzieży poczucia świadomości obywatelstwa europejskiego i uświadomienie jej jak ważny w kreowaniu demokracji jest głos młodego pokolenia.

 • Dotacja otrzymana z programu ?Młodzież w Działaniu?: 40 980 ?
 • Lider projektu: Toruńska Agenda Kulturalna
 • Partnerzy:
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA ? POLSKA
  • Associaç?o CHECK-IN ? Cooperaç?o e Desenvolvimento ? PORTUGALIA
  • Associaç?o Juvenil COI ? PORTUGALIA
  • Kekavas novada pašvaldbas Kultras aentra (Kekava Municipality Culture Agency) ? ŁOTWA
  • Piedzivojumu parks ? ŁOTWA
< 239866" >
Źródło Toruńska Agenda Kulturalna. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy