Informacje Quo Vadis

Żydzi w naszej pamięci ? konkurs dla licealistów i nauczycieli

Rozpoczęła się ósma edycja ogólnopolskiego konkursu Historia i Życie. W tym roku zagadnieniem przewodnim konkursu jest temat „Żydzi w naszej pamięci”.Tym razem organizatorzy pragną zwrócić uwagę młodzieży na sąsiedztwo Polaków i Żydów  –  tysiącletnie współistnienie społeczności polskiej i społeczności

Rozpoczęła się ósma edycja ogólnopolskiego konkursu Historia i Życie. W tym roku zagadnieniem przewodnim konkursu jest temat ?Żydzi w naszej pamięci?.

Tym razem organizatorzy pragną zwrócić uwagę młodzieży na sąsiedztwo Polaków i Żydów  ?  tysiącletnie współistnienie społeczności polskiej i społeczności żydowskiej i zachęcić młodzież do poznania tradycji i kultury społeczności żydowskiej zarówno w wymiarze społecznym, jak i religii, tradycji i kultury. Ideą organizatorów jest nakłonienie młodzieży do samodzielnego poznawania przeszłości i budowania postaw otwartych na różnorodność i tolerancję, a także wyjaśnienie ? poprzez znane młodzieży doświadczenia lokalnych społeczności ? dlaczego współistnienie Polaków i Żydów było tak nasycone emocjami. 

Cel konkursu ma zostać osiągnięty we współdziałaniu z Muzeum Historii Żydów Polskich oraz portalami Wirtualny Sztetl oraz Polscy Sprawiedliwi ? Przywracanie pamięci. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie mogą wybrać jeden z pięciu proponowanych tematów:

1.            Ślady zamieszkiwania Żydów w mojej okolicy
2.            Kultura żydowska i pamięć o niej w mojej miejscowości
3.            Sąsiedztwo Polaków i Żydów
4.            Polacy i Żydzi w latach II wojny światowej
5.            Polacy i Żydzi wobec siebie. Wyobrażenia, mity, fakty a współczesna rzeczywistość

i przygotować pracę w formacie pisemnym, która będzie oparta na zebranych informacjach, wywiadach i materiałach źródłowych.  Organizatorzy dopuszczają prace indywidualne i zespołowe. Do wygrania są nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na galę finałową konkursu, która odbędzie się w nowo otwartym Muzeum Historii Żydów Polskich we wrześniu 2013 roku. Konkurs Historia i Życie jako jeden z niewielu przewiduje także nagrody finansowe dla nauczycieli, których wychowankowie prześlą najlepsze prace konkursowe.  Termin nadsyłania prac mija 29 marca 2013 roku.

Materiały konkursowe: temat, regulamin, formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie konkursowej: http://www.konkurshistoriaizycie.pl/

****

Konkurs Historia i Życie został powołany do życia w roku szkolnym 2002/2003 z inicjatywy właścicieli Wydawnictwa ?Historia i Życie?, Panów Witolda Koniecznego i Romana Kruszewskiego. Organizatorami pierwszych trzech edycji konkursu były Wydawnictwa ?Historia i Życie? i Wiedza i
Praktyka. Po trzyletniej przerwie, w roku szkolnym 2009/2010, wznowiono organizację konkursu. Tego zadania podjęły się Fundacja Wiedza i Praktyka i Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Patronat honorowy nad kolejnymi edycjami konkursu objęli: profesor Władysław Bartoszewski i Minister Edukacji Narodowej.

A to już wiesz?  ?DobraNoc ATM? ? emisja od 4 maja w ATM Rozrywka

Działalnością konkursu kieruje Komitet Organizacyjny w składzie: Maria Prosińska-Jackl, Krystyna Szelągowską, Wanda Tycner, Wojciech Łukowski, Witold Konieczny, Roman Kruszewski i Witold Olejnik.

Konkurs Historia i Życie ma na celu skierowanie uwagi młodzieży na różnorodność narodową i kulturową, jaka towarzyszy od wieków kształtowaniu się naszej tożsamości. Patronat honorowy corocznie obejmują prof. Władysław Bartoszewski oraz Minister Edukacji Narodowej. Patronat naukowy nad konkursem objął Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

< 233646" >

Źródło Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy