Powieści

Krzyżacy

Krzyżacy ? powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, która ukazała się po raz pierwszy w czasopiśmie “Tygodnik Ilustrowany” w latach 1897-1900, a w postaci książkowej w roku

Krzyżacy ? powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, która ukazała się po raz pierwszy w czasopiśmie “Tygodnik Ilustrowany” w latach 1897-1900, a w postaci książkowej w roku 1900. Akcja utworu toczy się najprawdopodobniej od 1399 (rok śmierci Królowej Jadwigi) do 1410 (bitwa pod Grunwaldem).

W okresie publikacji powieść była protestem przeciwko germanizacji prowadzonej przez władze zaboru pruskiego. Sienkiewicz pisał Krzyżaków ku pokrzepieniu serc Polaków. Chciał, aby jego książka ukazywała Polskę w okresie świetności jej oręża.

Tłem historycznym Krzyżaków jest fragment historii Polski, przedstawiający konflikt jagiellońskiej Polski z zakonem krzyżackim. Przy pisaniu powieści autor korzystał z Kroniki Janka z Czarnkowa, Historii Jana Długosza, dzieł takich historyków jak Smolka i Szajnocha, niemieckich i francuskich opracowań historycznych, map, odpisów ksiąg itd. Na tle znaczących wydarzeń historycznych autor opisuje dzieje barwnych i wyrazistych postaci. Bohaterami powieści są: Jurand ze Spychowa i jego córka Danusia, a także polski rycerz Maćko i jego bratanek Zbyszko z Bogdańca. Tragiczna miłość Zbyszka i Danusi stanowi wątek melodramatyczny, a walka ze zdradzieckimi Krzyżakami miała podnosić ducha Polaków pod zaborami. Kulminacją powieści jest zwycięska bitwa pod Grunwaldem, przedstawiona jako tryumf oręża polsko-litewskiego. Przebieg bitwy Sienkiewicz odtworzył według Jana Długosza i pod wpływem obrazu Jana Matejki.

Książkowe wydanie powieści w roku 1900 uwieńczyło jubileusz dwudziestopięciolecia pracy pisarza. Krzyżacy ze względu na antyniemiecką wymowę była pierwszą książką wydaną w Polsce po zakończeniu II wojny światowej; powieść została wydana w sierpniu 1945 roku[1]. W 1960, w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, powstał polski film w reżyserii Aleksandra Forda, pt. Krzyżacy oparty na powieści. Książka została przetłumaczona na 25 języków.

Bohaterowie
Główni bohaterowie

* Danusia Jurandówna
* Jagienka ze Zgorzelic
* Jurand ze Spychowa
* Maćko z Bogdańca
* Zbyszko z Bogdańca

Wybrane postacie historyczne

* księżna Anna Danuta
* wielki mistrz Ulrich von Jungingen
* król Władysław Jagiełło
* królowa Jadwiga Andegaweńska
* Zawisza Czarny
* Powała z Taczewa
* książę Siemowit IV
* wielki książę Witold
* Zyndram z Maszkowic
* wielki mistrz Konrad von Jungingen
* Marcin z Wrocimowic
* Aleksandra Olgierdówna
* Jan z Aragonii

Postacie drugoplanowe

* Anula Sieciechówna – służka Jagienki, zakochał się w niej Hlawa.
* Cztan z Rogowa ? zabiegał wraz z Wilkiem z Brzozowej o względy Jagienki ze Zgorzelic, córki Zycha; bił się o nią ze Zbyszkiem z Bogdańca w gospodzie w Krześni; później walczył w bitwie pod Grunwaldem.
* Wilk z Brzozowej ? zabiegał wraz z Cztanem z Rogowa o względy Jagienki ze Zgorzelic, córki Zycha; bił się o nią ze Zbyszkiem z Bogdańca w gospodzie w Krześni.
* Fulko de Lorche ? rycerz z Lotaryngii. Był gościem zakonu krzyżackiego, krewnym książąt z Brabancji. Przyjaźnił się ze Zbyszkiem z Bogdańca, który uratował go przed turem. Ożenił się z Jagienką z Długolasu. W bitwie pod Grunwaldem walczył po stronie wojsk polsko-litewskich. W wersji filmowej postać tę zagrał Leon Niemczyk.
* Hlawa – pomocnik Zbyszka z Bogdańca.
* Sanderus
* Tolima ? członek świty Juranda ze Spychowa
* Zych ze Zgorzelic ? ojciec Jagienki, mąż zmarłej Małgochny, sąsiad Maćka i Zbyszka. Zajęty wojowaniem, rzadko przebywał w Zgorzelicach, pozostawiając córkę pod opieką ojca chrzestnego, opata Jaśka z Tulczy. Pragnął, by Jagienka wyszła za Zbyszka z Bogdańca. Posiadał dużą posiadłość Moczydoły, które zostawił w spadku Jagience i Zgorzelice przeznaczone dla jej młodszych braci. Zginął z rąk rycerzy niemieckich ze Śląska w czasie napadu na dwór księcia oświęcimskiego, u którego przebywał w gościnie.
* Zygfryd de Löwe
* Kuno von Lichtenstein
* Rotgier ? zakonnik krzyżacki; był ulubieńcem Zygfryda de Löwe, który traktował go jak swojego syna; uknuł wraz z Gotfrydem i Danveldem spisek celem porwania Danusi Jurandówny. Wyzwał Zbyszka z Bogdańca na “Sąd Boży”, czyli pojedynek na śmierć i życie, w którym został pokonany.
* Skirwoiłło ? wódz Żmudzinów

Przypisy

1. ? H. Markiewicz, Henryk Sienkiewicz, Polski Słownik Biograficzny, t. 37, 1996-1997, s. 214.

This image is in the public domain because its copyright has expired.

This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BCacy_%28powie%C5%9B%C4%87%29

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy